Każdy grafik posiada własne tricki, które ułatwiają wykonywanie projektów. Wiele z nich poznać można w niezliczonych tutorialach udostępnianych w serwisach typu tutsplus.com, czy na blogach designerów (np. blog.spoongraphics.co.uk). Niektóre rozwiązania przychodzą same, w myśl zasady "potrzeba matką wynalazku".
Zawsze uważałam, że wymiana doświadczeń z innymi, to podstawa rozwoju, a że nie jestem typem forumowicza postawiłam właśnie na tutoriale.
Długi czas nosiłam się z zamiarem napisania swojego pierwszego tutka, bo wbrew pozorom nie jest to wcale takie proste zadanie. Jedyny sposób, w jaki mogę przekonać się o tym, czy podołam temu nowemu wyzwaniu, to zaprzestanie tych wywodów i przejście do konkretów.

W swoim pierwszym tutorialu pokażę Wam, jak wykonać makietę wizytówki w taki sposób, abyście już nigdy nie musieli tracić czasu na przygotowywanie wizualizacji projektu.
Przyjmijmy, że wizytówki, dla których przygotowujemy wizualizację posiadają wymiary 50 x 90 mm. Naszym narzędziem będzie Photoshop (korzystałam z wersji CS4). W tutorialu wykorzystamy zdjęcie drewna, mojego autorstwa, które udostępniam do darmowego pobrania pod poniższym linkiem:

zdjecie_drewna.jpg [2,02 MB]

Do czego dążymy:


Makieta przykładowej wizytówki
Makieta przykładowej wizytówki o wymiarach 50 x 90mm ukazująca jej przód i tył.

Krok 1


Otwieramy nowy dokument File>New (Plik>Nowy) i nadajemy mu parametry widoczne poniżej:

Nowy dokument

Krok 2


Otwieramy w Photoshopie wspomniane wyżej zdjęcie drewna, zaznaczamy całą fotografię (Ctrl+A), kopiujemy (Ctrl+C) i wklejamy w naszym dokumencie z tworzoną właśnie makietą wizytówki. Namawiam do utrzymywania porządku w warstwach i dobrego zwyczaju nadawania im nazw. Ja nazwałam warstwę ze zdjęciem "wood_bg".

wood_bg

Krok 3


Zaczynamy magię: W naszej makiecie chcemy uzyskać iluzję przestrzeni. Warstwę "wood_bg" transformujemy (Edit>Transform>Distort lub Edycja>Przekształć>Zniekształć) tak jak widać poniżej:

Transformacja podłoża

Dla początkujących może to wydawać się nieco skomplikowane, więc dodam, że nie chodzi o dokładne odwzorowanie transformacji.
Niech lewy-górny róg zdjęcia znajdzie się lekko powyżej górnej krawędzi dokumentu. Prawy-górny róg na tej samej wysokości i lekko w prawo. Prawy-dolny znacznie poniżej dolnej krawędzi dokumentu i odrobinę na prawo. Natomiast lewy-dolny daleko w lewo poza krawędź dokumentu.
Nie bójcie się manipulować rogami zdjęcia, sami na pewno wyczujecie ten moment, kiedy nasze podłoże będzie miało odpowiedni wygląd. Nie zapomnijcie też wcisnąć Enter, kiedy już uzyskacie zadowalający efekt.

Krok 4


Tworzymy nową warstwę, w której umieścimy wygląd rewersu wizytówki (tył). Nazywamy ją "card_back".

Krok 5


Z menu narzędzi wybieramy narzędzie do prostokątnego zaznaczania. W pasku opcji tego narzędzia wybieramy styl zaznaczenia "Fixed Size" (stała wielkość) - obrazek poniżej:

Fixed Size

Definiujemy szerokość i wysokość zaznaczenia jako 90mm i 50mm (wymiary wizytówki) i klikamy w dowolnym miejscu w obszarze dokumentu:

Zaznaczenie

Krok 6


Wybieramy z przybornika narzędzie Wiadro z farbą i ustalamy jego kolor na #262524.

Wybór koloru

Wypełniamy zaznaczenie. Ponownie wybieramy narzędzie do prostokątnego zaznaczenia i klikamy prawym przyciskiem myszy w polu roboczym, klikamy "Deselect " (odznacz).

Krok 7


Przyszedł czas na najważniejszy krok. Na początku wspomniałam, że przygotujemy makietę w taki sposób, aby już nigdy nie trzeba było zawracać sobie głowy wizualizacją. Teraz stworzymy możliwość jej prostej edycji na potrzeby przyszłych projektów. Odtąd, za pomocą dwóch kliknięć będziemy mogli wstawiać do niej dowolny projekt wizytówki.

Ale wszystko po kolei - przede wszystkim, właśnie w tym momencie powinniśmy utworzyć tzw. "Smart Object" (inteligentny obiekt). Aby to zrobić klikamy prawym przyciskiem myszy na warstwie "card_back" i wybieramy polecenie "Convert to Smart Object" (konwertuj na obiekt inteligentny). Uzyskamy warstwę wyglądającą jak ta poniżej:

Inteligentny obiekt

Ten zabieg pozwoli nam zachować "w pamięci warstwy" jej pierwotny wygląd. Nawet po serii przekształceń będziemy mogli wrócić do nienaruszonego wzoru.

Wszystkie istotne informacje o obiektach inteligentnych znajdują się w pomocy Adobe - zachęcam do lektury. O praktycznym wykorzystaniu właściwości obiektów inteligentnych można poczytać w poniższych artykułach (oba są anglojęzyczne - oba warte poświęcenia chwili ze słownikiem jeśli ktoś nie używa angielskiego ;p):

- Working with Smart Objects in Photoshop
- Genius Ways To Use Photoshop Smart Objects

Krok 8


Teraz zajmiemy się umieszczeniem tyłu wizytówki na drewnianym podłożu. Znów będziemy chcieli uzyskać iluzję przestrzeni posługując się transformacją. Wybieramy z menu Edit>Transform>Distort (Edycja>Przekształć>Zniekształć) i manipulujemy każdym z rogów do uzyskania zbliżonego efektu:

Manipulacja tyłem wizytówki

Dla ułatwienia dodałam kolorowe zaznaczenia, które wskazują w jakim położeniu względem osi x i y znajdują się poszczególne rogi wizytówki.
Po uzyskaniu odpowiedniego efektu naciskamy Enter.

Krok 9


Duplikujemy warstwę "card_back" poprzez kliknięcie na niej prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji "Duplicate Layer" (powiel warstwę). W oknie dialogowym, które się pojawi zmieniamy nazwę warstwy na "card_back_shadow" (to będzie cień wizytówki), tak jak to widać poniżej:

card_back_shadow

Klikamy "OK".

Krok 10


Posługując się metodą przeciągnij i upuść przesuwamy warstwę "card_back_shadow" poniżej warstwy "card_back".

Kolejność warstw

Po czym rasteryzujemy warstwę "card_back_shadow" klikając na niej prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Rasterize Layer (rasteryzuj warstwę).

Krok 11


Pozostając przy warstwie "card_back_shadow" ustawiamy blend mode na wartość Multiply (w polskiej wersji Photoshopa tryb mieszania ustawiamy na Mnożenie).

Tryb mieszania warstwy

Krok 12


Wybieramy Filter>Blur>Gaussian Blur (Filtr>Rozmycie>Rozmycie gaussowskie) i ustawiamy współczynnik na 9,0.

Rozmycie

Krok 13


Aby ukształtować cień wizytówki, żeby wyglądał bardziej realistycznie wybieramy Edit>Transform>Warp (Edycja>Przekształć>Wypacz). Poruszając poszczególnymi punktami siatki wypaczeń staramy się uzyskać poniższy efekt:

Manipulacja cieniem

W tym przypadku cień został schowany pod wizytówkę w górnej części obrazka i wysunięty przy dolnych rogach (tak, jak wskazują na to strzałki). Po uzyskaniu odpowiedniego cienia klikamy Enter.

Krok 14


Tył wizytówki już jest gotowy, teraz zajmiemy się przygotowaniem jej frontu. Będziemy postępować niemal identycznie jak w przypadku rewersu.

Tworzymy nową warstwę o nazwie "card_front".
Wybieramy narzędzie do prostokątnego zaznaczania. Korzystamy z ustawionych uprzednio parametrów dla zaznaczenia "Fixed Size" (stała wielkość) - 90mm i 50mm i klikamy w dowolnym miejscu w obszarze dokumentu, po czym wypełniamy zaznaczenie kolorem #262524.
Na koniec klikamy prawym przyciskiem myszy na warstwie "card_front" i konwertujemy ją na inteligentny obiekt za pomocą polecenia "Convert to Smart Object".

card_front

Krok 15


Następnie wybieramy z menu Edit>Transform>Distort (Edycja>Przekształć>Zniekształć) i manipulujemy każdym z rogów do uzyskania zbliżonego efektu:

Manipulacja przodem wizytówki

I tym razem dla ułatwienia dodałam kolorowe zaznaczenia, które wskazują w jakim położeniu względem osi x i y znajdują się poszczególne rogi wizytówki.
Po uzyskaniu odpowiedniego efektu naciskamy Enter.

Krok 16


Duplikujemy warstwę "card_front" i zmieniamy jej nazwę na "card_front_shadow", po czym przeciągamy ją pod warstwę "card_front".
Rasteryzujemy warstwę cienia klikając na niej prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Rasterize Layer (rasteryzuj warstwę), ustawiamy blend mode na wartość Multiply (Mnożenie), a na koniec rozmywamy warstwę wybierając Filter>Blur>Gaussian Blur (Filtr>Rozmycie>Rozmycie gaussowskie) ze współczynnikiem 9,0 (tak jak przy rewersie wizytówki).

card_front_shadow

Krok 17


Kształtujemy cień w podobny sposób jak ten przy rewersie: wybieramy Edit>Transform>Warp (Edycja>Przekształć>Wypacz) i poruszamy poszczególnymi punktami siatki wypaczeń starając się uzyskać poniższy efekt:

Manipulacja cieniem

Tak jak poprzednio cień został lekko schowany pod wizytówkę w jej górnej części i wysunięty głównie przy prawym-dolnym rogu. Po uzyskaniu odpowiedniego cienia klikamy Enter.

Wstawianie projektu


Gotowa makieta wygląda następująco:

Makieta

Jeśli macie wrażenie, że czegoś tu brakuje, to oczywiście macie rację - brakuje Waszego projektu wizytówki!

Do tego momentu zajmowaliśmy się przygotowaniem czegoś w rodzaju szablonu, do którego będziemy mogli wstawiać dowolny projekt dwustronnej wizytówki. Jak to zrobić?
To proste: Przód wizytówki wstawiamy do warstwy "card_front" poprzez kliknięcie na niej prawym przyciskiem myszy i wybranie polecenia Edit Contents (edytuj zawartość). Kiedy pojawi nam się poniższe okno dialogowe klikamy OK:

Okno dialogowe

Spowoduje to otwarcie nowego pliku o nazwie "card_front.psb" zawierającego niezmodyfikowaną zawartość awersu wizytówki. To dzięki temu, że w odpowiednim momencie utworzyliśmy obiekt inteligentny. Teraz możemy wkleić do pliku "card_front.psb" front wizytówki, którą zaprojektowaliśmy i zapisać zmiany (File>Save lub Plik>Zapisz):

Edycja przodu wizytówki

Podobnie postępujemy w przypadku warstwy "card_back", tylko tym razem wstawiamy do niej rewers projektu wizytówki:

Edycja tyłu wizytówki

Efekt końcowy prezentuje się następująco:

Makieta przykładowej wizytówki

Dzięki makiecie, którą przygotowaliśmy w kolejnych krokach tego tutoriala nie będziemy musieli za każdym razem tworzyć nowej wizualizacji. Wystarczy, że poprzez edycję warstw "card_front" i "card_back" wstawimy do nich przód i tył wizytówki, którą zaprojektowaliśmy i zapiszemy zmiany.

Mam nadzieję, że pierwszy w mojej karierze tutorial będzie dla Was pomocny i zrozumiały - będę wdzięczna za Wasze opinie i uwagi w komentarzach :)
Dzięki za ten materiał. Naprawdę bardzo przydatny. Tutorial krok po kroku sprawia, że nie mamy żadnych wątpliwości ani problemów z projektem. Już od jakiegoś czasu głowiłem się jak wykonać podobna makietę i zawsze coś było nie tak. Przeważnie zatrzymywał mnie front wizytówki, nie mogłem poradzić sobie z jego ustawieniem. Teraz gdy wszystko jasne idę projektować moje wizytówki.
Swietny tutek
Jasno i klarownie i bedzie to swietne uzupelnienie moich wczesniejszych projektow
Poza tym dla tych, ktorzy nie mieli do czynienia z wykorzystaniem inteligentnych obietkow, jest to doskonaly wstep i zacheta do ich stosowania :D
Pozdrawiam
@Vanil, dzięki :) Dobrze to słyszeć.

Ostatnio dodane komentarze:

Warszawa-Kraków-Warszawaefka dnia 21.11.2013 o 18:49

Warszawa-Kraków-WarszawaMichal dnia 21.11.2013 o 13:32

Jak wykonać makietę wizytówki w Photoshopieewa dnia 10.05.2013 o 07:07

Jak wykonać makietę wizytówki w PhotoshopieVanil dnia 09.05.2013 o 23:28

Prace inspirowane filmem SkyfallZyga dnia 29.11.2012 o 08:41

Ostatnio na Twitterze:

Polecam:

Polecam Forge Studio   Polecam 30.000 Pikseli Sztuki